BIAŁORUSKIE KLIMATY

Bohatyrowicze - Grodno – Wasyliszki – Lida – Iwie – Narocz – Głebokie – Połock – Witebsk – Mińsk – Nieśwież – Mir – Nowogródek -żyrowice – Rużany – Mereczowszczyzna – Brześć

 

 

Dzień 1 - Wyjazd z Polski wg poniższego rozkładu:

 •  7.00 Łódź, Łódzki Dom Kultury, Traugutta 18 (naprzeciwko Dworca PKP Łódź Fabryczna)
 • 9.00 Warszawa, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10-11
 • 13.30 Białystok, Dworzec PKS – bar Mc’Donalds.

W Warszawie i Białymstoku autokar zatrzymuje się tylko po wcześniejszym potwierdzeniu.
Przejazd w kierunku białoruskiej granicy. Przejazd do Bohatyrowicz – zwiedzanie miejść znanych z „Nad Niemnem” - grób Jana i Cecyli i mogiła powstańców styczniowych. Przyjazd do Grodna wieczorem, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.
Grodno położone nad Niemnem liczy dziś 280 tys. mieszkańców i jest stolicą obwodu grodzieńskiego. Pierwsza wzmianka o Grodnie pochodzi z 1128 r. Od XIV w. mieli tu rezydencję książęta litewscy i królowie polscy. Od 1678 r. odbywał się tu co trzeci sejm Rzeczypospolitej, także ostatni w 1793 roku, zwany niemym.

Dzień 2
Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie Grodna – dom Elizy Orzeszkowej, zabytkowa część miasta - kościoły, cerkwie, zamki. Około godziny 13 wyjazd na nocleg do Lidy. Po drodze postój w Wasyliszkach – zwiedzanie Muzeum Czesława Niemena w domu jego urodzin. Zwiedzanie zamku Giedymina w Lidzie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd w kierunku Połocka – po drodze zwiedzanie: Iwie – meczet tatarski; Narocz – postój nad największym jeziorem II Rzeczypospolitej, Głebokie – wczesnobarokowy zespół klasztorny karmelitów fundacji Korsaka orazpóźnobarkowy kościół parafialny św. Trójcy. Przyjazd do Połocka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4
Po śniadaniu i wykwaterowaniu zwiedzanie Połocka– sobór św. Sofii (XI – XVII), klasztor prawosławny św. Eufrosynii Połockiej z cennymi freskami (XII w.) oraz inne zabytki kultury religijnej i świeckiej. Przejazd do Witebska - klasztor bazylianów fundacji A.F. Kisiela w miejscu śmierci św. Józefata Kuncewicza; Muzeum Marca Chagalla (w budynku tym spędził dzieciństwo i młodość). Przyjazd do Mińska, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu zwiedzanie Mińska. Mińsk – stolica Białorusi, duże nowoczesne miasto z pięknym metrem, szerokimi ulicami i blokowiskami na peryferiach. Z dawnego Mińska i mińszczyzny historia pozostawiła niewiele. W ostatnich latach odnowiono kościół, katedrę oraz starówkę u brzegów Swisłoczy tzw. Troickie Przedmieście...Zwiedzanie Mińska: Stare Miasto, „Czerwony Kosciół”, Katedra. Przejazd do Nieświeża - niegdyś siedziba rodu Radziwiłłów, z ocalałym do naszych czasów zamkiem, otoczonym pięknym parkiem i jeziorami oraz pierwszym na polskich ziemiach kościołem barokowym, wybudowanym na wzór kościoła Il Gesu w Rzymie; podziemia kościoła kryją prochy Radziwiłłów oraz siostry Jana III. Zwiedzanie posiadłości Radziwiłłów, kościoła farnego i zabytkowej części Nieświeża. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 6
Po śniadaniu wyjazd na trasę zwiedzania: Mir – jeden z najwspanialszych zachowanych zamków na Kresach, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, pierwowzór mickiewiczowskiego zamku Horeszków; Nowogródek - wizyta w muzeum Adama Mickiewicza, zwiedzanie kościoła farnego oraz spacer po górze zamkowej i kopcu Mickiewicza; odpoczynek nad Świtezią – jeziorem mitycznym opisanym w balladzie Adama Mickiewicza „Świtezianka”.  Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 7
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd w w kierunku Brześcia – po drodze zwiedzanie: Żyrowice – „Prawosławna Częstochowa” - największe sanktuarium na terenie Białorusi,  Rużany – imponujące ruiny Pałacu Sapiehów , Mereczowszczyzna – zrekonstruowany dworek Tadeusza Kościuszki – miejsce urodzin Naczelnika. Przyjazd do Brześcia, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 8
Po śniadaniu i wykwaterowaniu zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, przekroczenie granicy, przyjazd do Warszawy/Łodzi w godzinach wieczornych.

TERMINY:
25.04.2021 - 02.05.2021
21.08.2021 - 28.08.2021
CENA: od 2050ZŁ/os.
 

CENA OBEJMUJE:

 • przejazd autokarem o podwyższonym standardzie
 • 7 noclegów w hotelach klasy turystycznej, w ośrodkach wypoczynkowych: pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką
 • 7 śniadań i 7 obiadokolacji
 • realizację programu
 • opiekę pilota
 • opiekę licencjonowanych przewodników
 • ubezpieczenie TU AXA /KL, NNW/

 

CENA NIE OBEJMUJE:

 • pakietu do realizacji programu: 50 EUR płatne obligatoryjnie pilotowi wycieczki /nie podlega rozliczeniu/
 • obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny /TFG/ - 10 zł
 • obowiązkowej składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy TFP/ - 10 zł
 • kosztów uzyskania wizy białoruskiej - 200zł
 • dopłaty do pokoju 1 osobowego /cena na zapytanie/
 • wydatków własnych

 

Kwota złotówkowa płatna w biurze, dewizy u pilota w autokarze

Organizator: Wilejka