Białoruś "Ten kraj rodzinny ..."

 
 
1 DZIEŃ -  TRASA: WARSZAWA – GRODNO
Wyjazd z Warszawy o godz. 07.00, przejazd w kierunku granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie Grodna: Stary i Nowy Zamek, cerkiew Gleba i Borysa na Kołoży, Plac Batorego, bazylika katedralna św. Franciszka, kościół farny, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej oraz cmentarz katolicki, na którym została pochowana. Obiadokolacja i nocleg (GRODNO).
 

 

2 DZIEŃ - TRASA:BOHATYROWICZE -WASILISZKI – LIDA – NOWOGRÓDEK – JEZIORO ŚWITEŹ
Po śniadaniu Przejazd do Bohatyrowicz, w których rozgrywa się akcja powieści Nad Niemnem. Oglądamy mogiłę Jana i Cecylii i mogiłę Powstańców z 1863r. Dalej wyjazd do Wasiliszek, gdzie urodził się Czesław Niemen. Następnie Lida z pozostałościami zamku księcia Giedymina, w murach którego rozgrywa się akcja Grażyny Mickiewicza. Kolejny przystanek to Nowogródek: dworek muzeum A. Mickiewicza, kopiec i pomnik Mickiewicza, góra Zamkowa i ruiny zamku Mendoga z XIII w. oraz fara, w której ochrzczono Adama Mickiewicza. Wyjazd z Nowogródka w kierunku Jeziora Świteź, postój nad jeziorem,Zaosie-miejsce urodzenia A. Mickiewicza. Przejazd na nocleg (BARANOWICZE).

 

3 DZIEŃ - TRASA: BARANOWICZE- NIEŚWIEŻ – MIR– MIŃSK
Po śniadaniu przejazd „Szlakiem Radziwiłłów” do Nieświeża, gdzie zachował się zespół pałacowo–parkowy, dawna rezydencja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, wpisana w 2005 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO i Miru, z zespołem pałacowoparkowym z zamkiem od 2000 roku wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Po południu krótka wizyta w Mińsku – stolicy Białorusi: s., kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem’, podziemne centrum handlowo – gastronomiczne, katedra, cerkiew śś. Piotra i Pawła, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Wyspa Łez. pacer po centrum mińska starówka. Powrót na nocleg (BARANOWICZE).

 

4 DZIEŃ - TRASA: BARANOWICZE – KOSÓW POLESKI – ŁOHISZYN-DUBOJA -PIŃSK
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Kosowa Poleskiego: folwark Mereczowszczyzna, w którym urodził się Tadeusz Kościuszko, Pałac Pusłowskich, kościół św. Trójcy i cmentarz katolicki. Łohiszyn – w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego miasto było w posiadaniu Radziwiłłów, po nich należało do Druckich- Lubeckich. Fundatorem kościoła rzymskokatolickiego w Łohiszynie był książę Albrecht Stanisław Radziwiłł, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta piński. Duboja – na pocz. XVII wieku staje się własnością Radziwiłłów a konkretnie starosty pińskiego Albrechta St.Radziwiłła. Następnie przejazd do Pińska – zwiedzanie stolicy Polesia:
katedra Wniebowzięcia NMP, kolegium jezuickie, związane z osobą św. Andrzeja Boboli, pałac Butrymowiczów i dom Kapuścińskich. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg (PIŃSK).

 

5 DZIEŃ - TRASA: JANÓW POLESKI –KOBRYN -BRZEŚĆ
Po śniadaniu wyjazd do Janowa Poleskiego, w którym męczeńską śmiercią zginął z rąk Kozaków św. Andrzej Bobola. Łuk Struvego – spacer do jednego z punktów tzw. Łuku Struvego, wpisanego w 2006 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Łuk Struvego – to łańcuch punktów triangulacyjnych wytyczonych na długości 2820 km od północy Norwegii po Morze Czarne.) Następnie Czerniawczyce – miejscowość 18 km od Brześcia – w ręku Radziwiłłów ponad 300 lat. Zachowany kościół fundacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” z 1583 r. Brześć – objazd miasta,zakwaterowanie, nocleg..

 

6 DZIEŃ- BRZEŚĆ –WARSZAWA
Po śniadaniu zwiedzanie Brześcia: m.in. Twierdza Brzeska, cerkiew św. Mikołaja, cmentarz wojskowy, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Czas wolny na zakupy.15:00 -wyjazd w drogę powrotną do Polski – przyjazd do Warszawy ok. 20.00.

Cena wycieczki : 1395,- pln ( grupa do 20 osób ) 1285,- PLN/os.( grupa od 20 osób)

Dopłata za pokój 1-osobowy – 385 PLN

Cena zawiera:
- przejazd autokarem lub busem,
- zakwaterowanie: hotele – pokoje 2,3-osobowe z łazienkami
- wyżywienie: dwa posiłki dziennie
- obsługę pilota na całej trasie,
- ubezpieczenie polskie NNW i KL;
- ubezpieczenie medyczne białoruskie;
- opłaty miejscowe;

Cena nie zawiera:
- białoruskiej wizy grupowej- 100 PLN/ osoba
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników miejscowych – 45 EUR