Wycieczka do Katynia przez Białoruś autokarem

1 Dzień Warszawa – Brześć- Mereczowszczyzna – Kosowo – Baranowicze
Wyjazd z Warszawy w godzinach porannych. Przejazd do Baranowicz. Po drodze zwiedzanie: Brześć – Kościół katolicki z XVII – wiecznym obrazem MB Brzeskiej, TWIERDZA BRZESKA wybudowana w latach 1833-42-cz. zachowany okrężny budynek koszarowy. Bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja. Mereczowszczyzna – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, muzeum; Kosowo – kościół, miejsce chrztu T. Kościuszki; Przyjazd do Baranowicz.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

2 Dzień. Baranowicze – Nieśwież– Mińsk – Orsza .
Śniadanie. Wyjazd w trasę: zwiedzanie na trasie Nieśwież – kościół pw. Bożego Ciała (XVI w.) zbudowany na wzór rzymskiego kościoła Il Gesu (malowidła ścienne, krypta z sarkofagami Radziwiłłów), ratusz z sukiennicami, Dom Gdański (XVII w.), zespół zamkowo – pałacowy. MIŃSK – kościół pw. św. Szymona i Heleny; ratusz, d. zespół klasztorny bernardynek obecnie sobór prawosławny, dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława
Moniuszki, Przyjazd do hotelu w Orszy.
Obiadokolacja, nocleg.

3 Dzień. Orsza – Katyń – Smoleńsk -Witebsk .
Śniadanie. Wyjazd do Katynia. Katyń – las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na dziesięciokilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4412 oficerów WP. Wyjazd do Smoleńska. Zwiedzanie Smoleńska: Kreml – Twierdza Smoleńska, soborów Piotra i Pawła (XIIw.) oraz Uspieńskiego, monastyrów Troickiego i Wozniesieńskiego Obiad w lokalnej restauracji ( kuchnia rosyjska), przejazd do Witebska na nocleg.

4 Dzień. Witebsk –Kuropaty – Baranowicze.
Śniadanie. Wykwaterowanie się z hotelu. Zwiedzanie Witebska: ratusz, pałac gubernatora, dom M. Chagalla; przejazd przez miasto: Kuropaty– Las Kuropacki, miejsce stracenia wielu Polaków i Białorusinów. Przyjazd do Baranowicz. Obiadokolacja, nocleg.

5 Dzień. Baranowicze – Słonim –Wołkowysk – Brzostowica -Warszawa.
Śniadanie. Wyjazd do Warszawy w godzinach porannych. Po drodze Synkowicze – cerkiew obronna z XVI w (jedna z dwóch cerkwi obronnych na Białorusi). Słonim – barokowy kościół św. Andrzeja, przejazd przez Wołkowysk, wyjazd w kierunku granicy. Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych.

TERMIN: 29.04-02.05.2017r.  lub 14-17.09.2017r.

CENA WYCIECZKI: 1230, -zł /os. (przy grupie 40 osób)

CENA ZAWIERA: * 4 noclegi – wg oferty* wyżywienie – dwa posiłki dziennie od obiadokolacji w dniu pierwszym do śniadania w dniu kończącym imprezę *
transport autokarowy, opłaty ekologiczne ,drogowe, parkingowe; * voucher białoruski i rosyjski, niezbędny do otrzymania wizy * obsługę pilota na całej trasie ,
* ubezpieczenie NNW i KL

OPŁATY DODATKOWE; opłaty za wizę białoruską -18 EURO( dwukrotna); opłaty za wizę rosyjska – 320, zł ,ubezpieczenie białoruskie i rosyjskie –
niezbędne do otrzymania wizy – 35 zł ; biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i lokalnych przewodników : 45 euro. Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy:
paszport – ważny min. 6 miesięcy, 2 kolorowe aktualne zdjęcia, wypełnione wnioski wizowe, ubezpieczenia firmy EUROPA (wystawiane u nas w biurze),
niezbędne do wyrobienia wiz.
UWAGA!!! Program imprezy podany jest ramowo – kolejność zwiedzania może podlegać zmianie w trakcie realizacji .

Comments are closed.