Tag Archives: zwiedzanie białorusi

Białoruś

Wycieczka na Białoruś ”Śladami wybitnych Polaków”

TERMIN : 29.04-03.05.2016

DZIEŃ I WARSZAWA – BRZEŚĆ
Godz 7.00 – spotkanie uczestników przy Sali kongresowej PKIN. 7:15 – odjazd na trasę Warszawa – Terespol – Brześć. Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42 – cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, Сmentatz katolicki. Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

DZIEŃ II BRZEŚĆ –SKOKI –KAMIENIUKI- RÓŻANA –KOSÓW POLESKI -
BARANOWICZE
Po śniadaniu – wyjazd do Baranowicz oraz zwiedzanie po trasie miejscowości: SKOKI – pałac rodziny Juliana Ursyna Niemcewicza. KAMIENIUKI – siedziby Dyrekcji Parku Muzeum Przyrodniczo – Leśne, woliery ze zwierzętami. PRUŻANA – , objazd miasta , m.i. zespół pałacowy w d. majątku Szwykowskich; kościół, hala targowa, cmentarz. RÓŻANA – malownicze ruiny zamku Sapiehów; kościół św. Trójcy, zespół klasztorny bazylianów, KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich; Mereszowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki, Przejazd do BARANOWICZ na nocleg.

DZIEŃ III BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ -MIR – ZAOSIE – BARANOWICZE
Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie miejscowości: NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów ( jako Rezydencja Radziwiłłów wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2005 roku); kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. „Gdańskim”. MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi; w 2000r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. św. Mikołaja,, cerkiew, jesziwa, synagoga, domy; ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ IV BARANOWICZE – NOWOGRÓDEK –LIDA – WASILISZKI – GRODNO
Po śniadaniu – przejazd do Grodna oraz zwiedzanie miejscowości na trasie: JEZIORO ŚWITEŹ – jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym kształcie i czystej wodzie; NOWOGRÓDEK – zwiedzanie: dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z
Zofią Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza. LIDA – Zwiedzanie miasta z pozostałościami zamku księcia Giedymina, w murach którego rozgrywa się akcja Grażyny Mickiewicza. WASILISZKI – dom rodzinny Czesława Niemena, neogotycki kościół pw. śś. Piotra i Pawła; SZCZUCZYN – d. własność ks. Ksawerego Druckiego – Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego; pałac neoklasycystyczny z końca XIX wieku; kościół katolicki ufundowany dla pijarów; BOHATYROWICZE – śladami bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Przyjazd do GRODNA, nocleg.

DZIEŃ V GRODNO – WARSZAWA
Po śniadaniu zwiedzanie GRODNA, Stary i Nowy Zamek, kościół farny, kościół i klasztor Brygidek, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz wojskowy z Krzyżem Katyńskim oraz cmentarza katolickiego z kwaterą żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i grobowcem Elizy Orzeszkowej, cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. CZAS WOLNY, Ok. godz. 16.00 wyjazd do kraju.

Cena wycieczki :
995,- PLN/os.( przy grupie 30 osób); 1165-pln(przy grupie do 20 osób)

Dopłata za pokój 1-osobowy 295 PLN

Cena zawiera:
- przejazd autokarem lub busem,
- zakwaterowanie: hotele – pokoje 2-osobowe z łazienkami
- wyżywienie: dwa posiłki dziennie
- obsługę pilota na całej trasie,
- ubezpieczenie polskie NNW i KL;
-ubezpieczenie medyczne białoruskie;
- opłaty miejscowe;
Opłaty dodatkowe:
- białoruskiej wizy grupowej oraz dokumentacji wizowej -80 PLN/ osoba
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników miejscowych – 30 EUR

Białoruś

Wycieczka na Białoruś ” TEN KRAJ RODZINNY… „

Terminy:
1-6.05.2017r.
13-18.06.2017r.
8-15.07.2017r.
15-20.08.2017r.
4-9.09.2017r.

1 DZIEŃ/TRASA: WARSZAWA – GRODNO
Wyjazd z Warszawy o godz. 07.00, przejazd w kierunku granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie Grodna: Stary i Nowy Zamek, cerkiew Gleba i Borysa na Kołoży, Plac Batorego, bazylika katedralna św. Franciszka, kościół farny, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej oraz cmentarz katolicki, na którym została pochowana. Obiadokolacja i nocleg (GRODNO).

2 DZIEŃ/TRASA:BOHATYROWICZE -WASILISZKI – LIDA – NOWOGRÓDEK – JEZIORO ŚWITEŹ
Po śniadaniu Przejazd do Bohatyrowicz, w których rozgrywa się akcja powieści Nad Niemnem. Oglądamy mogiłę Jana i Cecylii i mogiłę Powstańców z 1863r. Dalej wyjazd do Wasiliszek, gdzie urodził się Czesław Niemen. Następnie Lida z pozostałościami zamku księcia Giedymina, w murach którego rozgrywa się akcja Grażyny Mickiewicza. Kolejny przystanek to Nowogródek: dworek muzeum A. Mickiewicza, kopiec i pomnik Mickiewicza, góra Zamkowa i ruiny zamku Mendoga z XIII w. oraz fara, w której ochrzczono Adama Mickiewicza. Wyjazd z Nowogródka w kierunku Jeziora Świteź, postój nad jeziorem,Zaosie-miejsce urodzenia A. Mickiewicza. Przejazd na nocleg (BARANOWICZE).

3 DZIEŃ/TRASA: BARANOWICZE- NIEŚWIEŻ – MIR– MIŃSK
Po śniadaniu przejazd „Szlakiem Radziwiłłów” do Nieświeża, gdzie zachował się zespół pałacowo–parkowy, dawna rezydencja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, wpisana w 2005 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO i Miru, z zespołem pałacowoparkowym z zamkiem od 2000 roku wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Po południu krótka wizyta w Mińsku – stolicy Białorusi: s., kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem’, podziemne centrum handlowo – gastronomiczne, katedra, cerkiew śś. Piotra i Pawła, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Wyspa Łez. pacer po centrum mińska starówka. Powrót na nocleg (BARANOWICZE).

4 DZIEŃ/TRASA: BARANOWICZE – KOSÓW POLESKI – ŁOHISZYN-DUBOJA -PIŃSK
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Kosowa Poleskiego: folwark Mereczowszczyzna, w którym urodził się Tadeusz Kościuszko, Pałac Pusłowskich, kościół św. Trójcy i cmentarz katolicki. Łohiszyn – w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego miasto było w posiadaniu Radziwiłłów, po nich należało do Druckich- Lubeckich. Fundatorem kościoła rzymskokatolickiego w Łohiszynie był książę Albrecht Stanisław Radziwiłł, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta piński. Duboja – na pocz. XVII wieku staje się własnością Radziwiłłów a konkretnie starosty pińskiego Albrechta St.Radziwiłła. Następnie przejazd do Pińska – zwiedzanie stolicy Polesia:
katedra Wniebowzięcia NMP, kolegium jezuickie, związane z osobą św. Andrzeja Boboli, pałac Butrymowiczów i dom Kapuścińskich. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg (PIŃSK).

5 DZIEŃ/ TRASA: JANÓW POLESKI –KOBRYN -BRZEŚĆ
Po śniadaniu wyjazd do Janowa Poleskiego, w którym męczeńską śmiercią zginął z rąk Kozaków św. Andrzej Bobola. Łuk Struvego – spacer do jednego z punktów tzw. Łuku Struvego, wpisanego w 2006 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Łuk Struvego – to łańcuch punktów triangulacyjnych wytyczonych na długości 2820 km od północy Norwegii po Morze Czarne.) Następnie Czerniawczyce – miejscowość 18 km od Brześcia – w ręku Radziwiłłów ponad 300 lat. Zachowany kościół fundacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” z 1583 r. Brześć – objazd miasta,zakwaterowanie, nocleg..

6 DZIEŃ/BRZEŚĆ –WARSZAWA
Po śniadaniu zwiedzanie Brześcia: m.in. Twierdza Brzeska, cerkiew św. Mikołaja, cmentarz wojskowy, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Czas wolny na zakupy.15:00 -wyjazd w drogę powrotną do Polski – przyjazd do Warszawy ok. 20.00.

Cena wycieczki : 1395,- pln ( grupa do 20 osób ) 1285,- PLN/os.( grupa od 20 osób)

Dopłata za pokój 1-osobowy – 385 PLN
Cena zawiera:
- przejazd autokarem lub busem,
- zakwaterowanie: hotele – pokoje 2,3-osobowe z łazienkami
- wyżywienie: dwa posiłki dziennie
- obsługę pilota na całej trasie,
- ubezpieczenie polskie NNW i KL;
- ubezpieczenie medyczne białoruskie;
- opłaty miejscowe;
Cena nie zawiera:
- białoruskiej wizy grupowej- 100 PLN/ osoba
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników miejscowych – 45 EUR

Białoruś

Wycieczka do Katynia przez Białoruś autokarem

1 Dzień Warszawa – Brześć- Mereczowszczyzna – Kosowo – Baranowicze
Wyjazd z Warszawy w godzinach porannych. Przejazd do Baranowicz. Po drodze zwiedzanie: Brześć – Kościół katolicki z XVII – wiecznym obrazem MB Brzeskiej, TWIERDZA BRZESKA wybudowana w latach 1833-42-cz. zachowany okrężny budynek koszarowy. Bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja. Mereczowszczyzna – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, muzeum; Kosowo – kościół, miejsce chrztu T. Kościuszki; Przyjazd do Baranowicz.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

2 Dzień. Baranowicze – Nieśwież– Mińsk – Orsza .
Śniadanie. Wyjazd w trasę: zwiedzanie na trasie Nieśwież – kościół pw. Bożego Ciała (XVI w.) zbudowany na wzór rzymskiego kościoła Il Gesu (malowidła ścienne, krypta z sarkofagami Radziwiłłów), ratusz z sukiennicami, Dom Gdański (XVII w.), zespół zamkowo – pałacowy. MIŃSK – kościół pw. św. Szymona i Heleny; ratusz, d. zespół klasztorny bernardynek obecnie sobór prawosławny, dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława
Moniuszki, Przyjazd do hotelu w Orszy.
Obiadokolacja, nocleg.

3 Dzień. Orsza – Katyń – Smoleńsk -Witebsk .
Śniadanie. Wyjazd do Katynia. Katyń – las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na dziesięciokilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4412 oficerów WP. Wyjazd do Smoleńska. Zwiedzanie Smoleńska: Kreml – Twierdza Smoleńska, soborów Piotra i Pawła (XIIw.) oraz Uspieńskiego, monastyrów Troickiego i Wozniesieńskiego Obiad w lokalnej restauracji ( kuchnia rosyjska), przejazd do Witebska na nocleg.

4 Dzień. Witebsk –Kuropaty – Baranowicze.
Śniadanie. Wykwaterowanie się z hotelu. Zwiedzanie Witebska: ratusz, pałac gubernatora, dom M. Chagalla; przejazd przez miasto: Kuropaty– Las Kuropacki, miejsce stracenia wielu Polaków i Białorusinów. Przyjazd do Baranowicz. Obiadokolacja, nocleg.

5 Dzień. Baranowicze – Słonim –Wołkowysk – Brzostowica -Warszawa.
Śniadanie. Wyjazd do Warszawy w godzinach porannych. Po drodze Synkowicze – cerkiew obronna z XVI w (jedna z dwóch cerkwi obronnych na Białorusi). Słonim – barokowy kościół św. Andrzeja, przejazd przez Wołkowysk, wyjazd w kierunku granicy. Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych.

TERMIN: 29.04-02.05.2017r.  lub 14-17.09.2017r.

CENA WYCIECZKI: 1230, -zł /os. (przy grupie 40 osób)

CENA ZAWIERA: * 4 noclegi – wg oferty* wyżywienie – dwa posiłki dziennie od obiadokolacji w dniu pierwszym do śniadania w dniu kończącym imprezę *
transport autokarowy, opłaty ekologiczne ,drogowe, parkingowe; * voucher białoruski i rosyjski, niezbędny do otrzymania wizy * obsługę pilota na całej trasie ,
* ubezpieczenie NNW i KL

OPŁATY DODATKOWE; opłaty za wizę białoruską -18 EURO( dwukrotna); opłaty za wizę rosyjska – 320, zł ,ubezpieczenie białoruskie i rosyjskie –
niezbędne do otrzymania wizy – 35 zł ; biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i lokalnych przewodników : 45 euro. Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy:
paszport – ważny min. 6 miesięcy, 2 kolorowe aktualne zdjęcia, wypełnione wnioski wizowe, ubezpieczenia firmy EUROPA (wystawiane u nas w biurze),
niezbędne do wyrobienia wiz.
UWAGA!!! Program imprezy podany jest ramowo – kolejność zwiedzania może podlegać zmianie w trakcie realizacji .